Forskning med Entermedic

Hur vill du forska?

Verktyget som anpassar sig efter din forskning

Hur vill du lägga upp din studie?

Den stora fördelen med EnterMedic är flexibiliteten. Du behöver inte anpassa dig efter ett tillvägagångsätt utan processen utformas efter din forskning.

Stöd hela vägen

Vi finns alltid här för att bolla ider och hjälpa dig genom hela processen.

All typ av forskning

Entermedic är framtidens forskningsverktyg. Det är inte bara möjligt att kartlägga individer utan ett komplett verktyg anpassat för olika möjligheter.

Coronaforskning med Entermedic

Entergate är stolta över att kunna hjälpa till i Coronaforskning!

Nu inleds en stor halländsk studie med fokus på immunitet efter covid-19. Forskningen leds av Halmstadläkaren Johan Undén, som själv insjuknade efter att ha vårdat covidpatienter på IVA. Entergate är involverat i studien genom att bistå med programvara för att kunna sammanställa och analysera den stora mängden data.

– Det är en stor fördel att det är ett lokalt företag, som dessutom är väldigt engagerade och villiga att anpassa programmet efter forskningen, istället för tvärt om, säger Johan Undén. I Hallandsposten.

Entergate är glada över att kunna göra skillnad och hjälpa till i den rådande situationen med vårt forskningsverktyg Entermedic.

neImUhijiaK4xPqypZxlvkWDOJc-jpg
Läkarna Johan Undén, Emma Löfström och Fredrik Wickbom på sjukhuset i Halmstad är redo att dra i gång studien kring immunitet efter covid-19. Minst 200 hallänningar kommer att involveras och forskningen ska pågå i två år. Bild: Roger Larsson Källa: Hallandsposten
Anna Duberg Medicine Doktor i Hälsovetenskap, Grundare av Dans för Hälsa och ansvarar för dess metod och kurser. Hon arbetar även som forskningshandledare på Universitetssjukvårdens forskningscentrum och är innovationscoach vid Innovationsteamet, Region Örebro län.

Dans för Hälsa forskar inom den psykiska ohälsan bland ungdomar.

 Dans för hälsa använder sig utav QR-koder för att deras deltagare ska kunna registrera sig och fylla i en enkät om deras mående varje termin. Målet är att se effekterna av regelbunden dans och rörelse.

Deltagaren scannar in en QR-kod på deras mobiler där de kommer till en inloggningssida. De får ett ID-nummer av deras instruktör som de fyller i för att registrera sig på enkäten och därefter besvara enkätfrågorna. Vid uppföljningsenkäter för kommande terminer återanvänds deras ID-nummer för att kunna spåra effekterna på en individnivå och återigen använder de sig av en enkel QR-kod för att få tillgång till enkäten.

Resultaten sammanställs sedan för varje dansgrupp, område och på en totalnivå för att se effekterna av regelbunden dans.

Region Västmanland forskar inom Barn-och ungdomspsykiatrin

Alla patienter i Sverige har rätt till en jämlik vård på lika villkor. För att utveckla hälso- och sjukvården måste forskning och utveckling gå hand i hand med det kliniska arbetet, säger Kent Nilsson som är professor vid Uppsala Universitet och arbetar på Centrum för klinisk forskning vid Västmanlands sjukhus i Västerås. Inom barn- och ungdoms-psykiatrin fanns stora utmaningar.

Är du forskare?

Använd individuella formulär och samla nödvändig information
Samla in information under hela processen och förvandla till hårddata direkt
Distribuera patientformulär regelbundet och automatiskt.

Vad handlar din forskning om?

Hur kan entermedic anpassas till din forskningprocess?