eCRF
EnterMedic är ett elektroniskt fallrapporteringsformulär (eCRF) för att samla data i kliniska studier forskningsdata eller kvalitetsregister. 

Vad är Entermedic eCRF? ​

EnterMedic är ett elektroniskt fallrapporteringsformulär (eCRF) för att samla data i kliniska studier, forskningsdata eller kvalitetsregister. Applikationen har utformats med flexibiliteten att anpassa sig till varje enskild studie. Anpassningsbarheten gör det möjligt för forskare att ha full kontroll över sin studie. Entermedic eCRF möjliggör snabb och enkel datainsamling, övervakning samt möjligheten att generera rapporter så som tematiska data för exakt och tillförlitlig dataanalys, data som samlas in i eCRF kan kopplas till automatiska skalor. Entermedic har en användarvänlig design som innehåller avancerade funktioner men som är enkel att använda.

Samla in data enkelt

Entermedic är en säker webbapplikation för att bygga och hantera online-undersökningar och databaser. Entermedic kan användas för att samla in praktiskt taget alla typer av data i vilken miljö som helst. Entemedic eCRF är ett användarvänligt och tidssparande verktyg för kliniska studier.

Samla in, validera och hantera data – Effektivt

Anpassa studien efter deltagarna

Studiens deltagare besvarar formuläret via dator, mobil eller surfplatta med unikt inlogg. Flera olika språk. 


Snabbare och effektivare Utan PAPPERSHANTERING

Snabbare insamling och överföring av data – Minskad datainmatningstid.

Högre säkerhet

Högre datakvalitet – ökad statistisk reliabilitet. Datalagring av högsta säkerhet

Av forskare för forskare

Applikationen är utvecklad av forskare och läkare för att effektivisera forskning. Entermedic är ett kraftfullt system för hantering av kliniska prövningar (CTMS). Systemet ger användaren fullständig kontroll av EDC (Electronic Data Capture) -insamling, bearbetning, övervakning och rapportering.  

 

Systemet tillhandahåller en digital designprocess som gör det möjligt att skräddarsy strukturen i individrapporten med kategorier och egna riktvärden. Systemet underlättar struktureringen av intervjufrågor, som enkelt kan grupperas för mer komplexa studiedesigner, och kan även nyttjas som ett planeringsverktyg för besök.
 
Applikationen är framtagen och utvecklad i samråd med Uppsala Universitet och Centrum för klinisk forskning i Västerås. EnterMedic har sedan 2016 använts dagligen i Region Västmanland. I dagsläget använder bland annat Högskolan i Kristianstad, Region Värmland och Region Halland EnterMedic för att effektivisera vårdprocessen och kliniska studier.

Kort uppstartstid


Implementeringstiden är snabb och den flexibla prissättningen gör kliniska prövningar praktiska och kostnadseffektiva oavsett storlek. Uppstartstiden för eCRF verkställs på endast några dar, vilket förkortar tiden för den totala studien. Användare erbjuds ett kostnadsfritt studieupplägg som gör det möjligt för forskare och ansvariga att testa sin egen eCRF innan skarpt läge. EnteMedic designades specifikt för att vara estetiskt, funktionellt och tillgängligt med en intuitiv och lättanvänd redigeringssvit.

Färdigt paket - Skräddarsytt och färdigbyggt eCRF för er

Vi erbjuder konsult för att skräddarsy och ta hand om hela processen åt er. Välj hur din studie ska struktureras så levererar vi hela paketet.

Vi bygger upp formulär efter era önskemål, med relevant innehåll så som protokoll, variabellistor och deltagare. Data levereras färdigt för att underlätta analysen av din forskning.  I vilket format ni önskar. Vi har alltid väldigt nära kontakt med våra kunder, i varje steg av processen. Alltid en personlig handläggare bara för er.

Nationell standard

Ett eCRF-system för dem som fortfarande använder pappersbaserade testsystem

Många studier förlitar sig fortfarande på pappersformulär eller flera olika Excelfiler vilket ofta kan leda till databortfall, risk för felkällor, långsam sammanställning, bias och brist på översikt. Manuell dataregistrering i pappersform innebär att informationen måste överföras till elektronisk form för statistisk analys vilket både är kostsamt och kräver mycket administrativt arbete. Med Entermedic förenklas arbetsflödet, manuell administration minimeras och hanteringen av data sker enkelt och översiktligt. En säkrare och smidigare process.

Entermedic kan användas på distans och applikationen är helt responsiv. Data kan matas in av patienten via exempelvis mobil, surfplatta, dator i format av sms, e-post och QR-koder. Detta gör det möjligt för studiens deltagare att svara på frågeformulär genom att enkelt logga in hemma med ett individuellt användarnamn och lösenord. I situationer där enkel registrering är praktiskt sparar det tid på besök och intervjuer. Applikationen stödjer även flera olika språk.

besvarar

Patienten besvarar formuläret via dator, mobil eller surfplatta


Flera olika språk

Processen  kan följas i realtid och i automatiskt framtagna rapporter. 


Färidga rapporter och underlag

Färdiga rapporter, rådata och forskningunderlag efter er studie.

Vad är Entermedic eCRF?

Vilka är fördelarna med Entermedics eCRF?

Koppling till er

Patientjournal

 

Uppgifterna skickas automatiskt till patientjournalen, exempelvis cambio cosmic och 1177 eller vilket journalsystem ni använder. Entermedic är även godkänd av läkemedelsverket och CE märkt. 

EnterMedic är ett dokumentationssystem som gör det möjligt för behandlare att samla in data och kartlägga klienter före, under och efter ett besök samt att följa deras utveckling. Patienterna besvarar formuläret via sin mobil, dator eller tillsammans med behandlaren och kan följa sin behandling i realtid. Resultatet presenteras i överskådliga rapporter som direkt visar eventuella riskfaktorer och problem. 

Våra kunder

Boka demo