Enkelt, effektivt & Säkert eCRF för kliniska studier

Det enklaste sättet att samla in och hantera data för
kliniska studier och prövningar.

I vår plattform skapar du enkelt elektroniska fallrapporteringsformulär (e-CRF) där ingen teknisk kunskap krävs och möjliggör hantering av elektronisk datainsamling på flera platser, vilket sparar tid i processen

.

Funktioner

Data i realtid

All data kan följas i realtid. Enkel tillgänglighet av data – Tillgång till din data vad och när du vill.

Ingen installation eller nedladdning

Avändarvändligt, manual på svenska, ingen installation eller nedladdning.

Flera olika språk

Stödjer flera olika språk för administratör och respondent.

Responsivt

Fungerar på mobil, surfplatta och dator. Flera distributionsmetoder, bla SMS, QR-kod, e-post etc. 

l

Automatiserade redigeringskontroller i realtid

Alla ändringar i realtid och det är väldigt enkelt att göra ändringar som fler alternativ, lägga till fält,  vilket gör att respondenterna inte behöver motta olika formulär.

r

Signifikant data

Applicera egna faktorer med ett eget poängsystem baserat på kriterium och kategorier, så att du kan samla in en obegränsad mängd information under forskningsprocessen och förvandla det till data.

Integrerad automatisering med automatisering av utskick

Med automatisk e-postutskick kan du distribuera formulär regelbundet och automatiskt – helt anpassat efter din process.

u

Fler frågetyper & Avancerad enkätdel

Flexibilitet för din forskning. Behövs inte kompletteras med annat enkätsystem. Allt ingår.

Flexibilitet för varje studie

EnterMedic är ett elektroniskt fallrapporteringsformulär (eCRF) för att fånga data i kliniska studier. Applikationen har utformats med flexibiliteten att anpassa sig till varje enskild studie. Anpassningsbarheten gör det möjligt för ansvariga chefer, läkare och forskare att ha full kontroll över sin studie. Entermedic eCRF gör det möjligt att snabbt och enkelt samla in, övervaka och generera rapporter om tematiska data för exakt och tillförlitlig dataanalys. Entermedic har en enkel att lättanvänd design som innehåller en avancerade funktioner som är enkla att använda. Implementeringstiden är snabb och den flexibla prissättningen gör kliniska prövningar praktiska och kostnadseffektiva oavsett storlek. 

 

Uppstartstid

Uppstartstid för eCRF verkställs på endast några dar, vilket förkortar tiden för den totala studien. Ett kostnadsfritt studieupplägg som gör det möjligt för forskare och ansvariga att testa sin egen eCRF innan skarpt läge erbjuds. EnteMedic designades specifikt för att vara estetiskt, funktionellt och tillgängligt med en intuitiv och lättanvänd redigeringssvit.

 

EnterMedic har integrerat ePRO

  • Patienter/respondenter kan säkert besvara enkäter på kliniken, i väntrummet och hemma
  • Flera språk möjliga 
  • Responsivt – fungerar på mobil, surfplatta dator
  • Öppet formulär, QR-kod, personliga lösenord och SMS
  • Elektroniska signatur BANK ID 
  • Koppling till er patientjournal och 1177
  • Besöksplanering
  • Inbyggda följdfrågor och uppföljningsformulär
  • Automatiska utskick med möjlighet till automatiskt uppföljning

Av forskare för forskare

Applikationen är utvecklad av forskare och läkare för att effektivisera datainsamlingprocessen. Entermedic är ett kraftfullt system för hantering av kliniska prövningar (CTMS). Systemet ger användaren fullständig kontroll fullständig kontroll av EDC (Electronic Data Capture) -insamling, bearbetning, övervakning och rapportering.  Systemet tillhandahåller en digital designprocess som gör det möjligt att skräddarsy strukturen i individrapporten med kategorier och egna riktvärden.

Kent Nilsson

Professor, Uppsala Universitet samt Centrum för klinisk forskning, Västmanlands sjukhus i Västerås & Region Västmanland.

Bättre, snabbare och säkrare bedömningar inom barn- och ungdomspsykiatrin. ”För att utveckla hälso- och sjukvården måste forskning och utveckling gå hand i hand med det kliniska arbetet.”

Fredrik Wickbom

ST-läkare anestesi och intensivvård. Operation och intensivvårdskliniken, Hallands sjukhus I Halmstad, Lunds universitet. Region Halland. 

Riktlinjerna för den initiala handläggningen testas i en stor skandinavisk klinisk studie för att öka patientsäkerheten. EnterMedics kvalitetsregister används i processen.

Anna Duberg

Forskningshandledare på Universitetssjukvårdens forskningscentrum och är innovationscoach vid Innovationsteamet, Region Örebro län.

Dans för Hälsa forskar inom den psykiska ohälsan bland ungdomar. Målet är att se effekterna av regelbunden dans och rörelse.

“CT-undersökningar är kostsamma, men det är även kostsamt att lägga in barn för observation i onödan. Kan vi minska belastningen på personalen och använda vårdplatserna effektivt så använder vi våra resurser på ett bättre sätt.”

Fredrik Wickbom

ST-läkare anestesi och intensivvård. Operation och intensivvårdskliniken, Hallands sjukhus I Halmstad, Lunds universitet.

Hur kan Entermedic hjälpa er? 

Kontakt oss för mer information

eller ring — 035- 15 59 00

Enklare, Effektivare & Säkrare

035- 15 59 00

info@entergate.se

Halmstad, Stockholm