Bättre, snabbare och säkrare bedömningar

inom barn- och ungdomspsykiatrin

Electronic Psychiatric Intake Questionnaire (EPIQ) powered by EnterMedic är en digital länk mellan patient, vårdgivare och patientjournal.

 Vad är EPIQ powered by Entermedic? EPIQ är webbaserat frågebatteri som utformats i syfte att screena för vanliga psykiatriska symtom och psykosociala riskfaktorer som besvaras i Entermedic.

EPIQ är ett resultat av såväl planerade forskningsstudier som ett behov av enhetlig och strukturerad bedömning vid nybesök på barn- och ungdomspsykiatriska mottagningar (BUP). Tidsbesparande självrättning: genererar rapport i realtid med färgmarkeringar för snabb översikt av symtomnivå. Tidsinställda enkätutskick möjliggör systematisk och standardiserad uppföljning

.

R

Enkelt för patienten

Besvara på mottagningen eller hemma. E-post skickas med en säker krypterad länk till patienten.

Vårdnadshavare och närstående

Underlag kan även samlas in från föräldrar, vårdnadshavare lärare för en samlad vårdbild.

Möjliggör mer patienttid

Att utreda patienter har tagit mycket tid för sjukvården och behandlare. Entermedic kan vårdpersonalen med ett par klick skicka skattningar direkt till patienten och få svar i realtid. Resultatet kan visas översiktligt eller på individnivå.

Kent Nilsson
Professor vid Uppsala Universitet
samt Centrum för klinisk forskning,
Västmanlands sjukhus i Västerås

Kvalitativ validerad diagnostik med ökad patientsäkerhet och minskad administration med koppling till 1177  

För att utveckla hälso- och sjukvården måste forskning och utveckling gå hand i hand med det kliniska arbetet, därför utvecklades EPIQ, är ett fritt tillgängligt psykiatriskt frågebatteri som ställts samman och utvärderats av BUP Västmanland och Centrum för klinisk forskning i Västerås, som besvaras i Entermedic, som syftar till att underlätta såväl forskning som klinisk vardag. På detta sätt integreras forskningen i den kliniska vardagspraktiken för att göra den ”bättre, snabbare och säkrare”.  Entermedic används av hela barn- och ungdomspsykiatrin i Västmanland idag, med mycket goda resultat. 

-Vi vill att så många som möjligt, både vårdgivare och patienter skall kunna dra nytta av vårt forsknings- och utvecklingsarbete. Därför hoppas vi på stor spridning av arbetssättet med EPIQ och dess möjligheter till en effektivt triagering, och uppföljning i en modern digital miljö. Vi delar gärna med oss av våra kliniska- och vetenskapliga erfarenheter till dem som överväger att tillämpa EPIQ-metoden. Vi utvecklar ständigt arbetssättet med EPIQ och kommer inom kort att använda metoden även inom vuxenpsykiatrin, inom geriatriken och i första linjens närsjukvård, samt tillsammans med våra kommunala samverkanspartner.  Entergate har fått tillåtelse att förmedla EPIQ frågebatteriet till intresserade verksamheter, som tillämpas i verktyget EnterMedic. 

 

Forskare vid Centrum för klinisk forskning arbetar för närvarande med en rad vetenskapliga studier i syfte att fördjupa förståelsen för faktorer som påverkar bl a självskadebeteende, alkohol och drogmissbruk, kriminellt beteende, depression och ADHD.

Vill du kontakta Centrum för klinisk forskning i Västerås för att få reda på hur de arbetar med digitala formulär inom psykiatri och andra kliniska specialiteter på Entermedics plattform? 

Kontakt: Forskningssjuksköterska Lotta Nilsson Centrum för klinisk forskning, Västmanlands sjukhus 721 89 Västerås Telefon: 072-1451600 E-post: lotta.nilsson@regionvastmanland.se

Säkerhet av högsta standard

 • Allt vi gör sker inom Sverige, våra servrar är placerade i Sverige och vi outsourcar inte till andra länder.
 • Följer den internationella informations-säkerhetsstandarden ISO 27001.
 • Helt GDPR-anpassat.
 • Utformad för patientdatalagen (2008:335).
 • Patientsäkerhetslagen (2010:659).
 • Patientjournallagen (1985:562).
 • Hänsyn till Forskningsetiska principer.
 • Forskning ha genomgått Etisk prövning.
 • Säkrad integritet, krypterade data-överföringar och krypterad datalagring.
 • Full kontroll över data.
 • Registrerad som en medicinteknisk produkt och godkänd av Läkemedelsverket & CE- märkt. 

Funktioner

Data i realtid

Ingen installation eller nedladdning

Flera olika språk

E-post med krypterad och säker länk

l

Besvaras på mottagning

r

Se varningar och riskfaktorer

Automatisk uppföljning

}

Spara patienttid

Vill du veta mer om vilka möjligheter som finns för er klinik? 

Kontakt oss för mer information

eller ring — 035- 15 59 00

Enklare, Effektivare & Säkrare

035- 15 59 00

info@entergate.se

Halmstad, Stockholm