Bättre, snabbare och säkrare bedömningar inom barn- och ungdomspsykiatrin

Kvalitativ validerad diagnostik med ökad patientsäkerhet och minskad administration

EPIQ hjälper vårdpersonalen att ställa rätt diagnos snabbt och säkert, med minskad administration.

Att utreda patienter har tagit mycket tid för sjukvården och behandlare. Entermedic EPIQ kan vårdpersonalen med ett par klick skicka skattningar direkt till patienten och få svar i realtid. Resultatet kan visas översiktligt eller på individnivå. En snabbare och mer kvalitativ vård, som innebär stora besparingar som följd.

Bättre, snabbare och säkrare bedömningar inom barn- och ungdomspsykiatrin. EPIQ är ett resultat av såväl planerade forskningsstudier som ett behov av enhetlig och strukturerad bedömning vid nybesök på barn- och ungdomspsykiatriska mottagningar, med möjlighet till uppföljning och utvärdering av BUP:s insatser.

Vad är EPIQ? EPIQ är ett samlat screeaningformulär bestående av olika frågebatteri inom bland annat Depression, Ångest, ADHD, AUDIT etc. Flödet hanteras i EnterMedic, allt från distribuering, insamling och analyser av resultatets olika frågor. Resultatet sammanställs i faktorer för riskfaktorer som hjälper behandlaren att ställa en diagnos.

EPIQ är ett frågebatteri som tagits fram av BUP Västmanland och Centrum för klinisk forskning i Västerås.

 EPIQ är ett resultat av såväl planerade forskningsstudier som ett behov av enhetlig och strukturerad bedömning vid nybesök på barn- och ungdomspsykiatriska mottagningar, med möjlighet till uppföljning och utvärdering av BUP:s insatser.  

EPIQ är ett instrument för bättre resursutnyttjande inom barn och ungdomspsykiatrin. Syftet är att stärka förutsättningarna för en jämlik och effektiv vård genom att öka andelen tid för patientnära arbete och även kvalitetssäkra intagningsprocessen.  

Färdiga validerade formulär för BUP

EPIQ powered by EnterMedic® består av två webbaserade formulär med frågor riktade till barn och vårdnadshavare. En undersökning med EPIQ vid nybesök ger en baslinjemätning som sedan kan jämföras mot en uppföljning med EPIQ med utvalda skalor. 

Överskådlig rapport

Den stora fördelen med EPIQ powered by EnterMedic® är att resultatet presenteras i en överskådlig rapport som direkt visar eventuella riskfaktorer och problem. Rapporten innehåller 15 olika poängbaserade faktorer som bl.a. Styrkor och svagheter (SDQ), Spence Ångestskala (SCAS), Uppförandestörningar och ADHD. Rapporten kan kopplas direkt till journalsystemet.  

Enkel access 

BUP-Screeaningformulär EPIQ kan användas både på plats på en mottagning eller skickas hem via epost med krypterad och säker länk.  EnterMedic har gjort en koppling till patientjournaler möjlig. Rapporten kan skickas direkt till patientjournalen för att minimera manuell administration. All information sparas i patientjournalen vilket underlättar processen för läkaren att ställa en snabbare och bättre underbyggd diagnos samt behandling av patienten. EnterMedic stimulerar till ökad patientsäkerhet, förbättrad patientnöjdhet och högre vårdkvalitet.

EPIQ (Electronic Psychiatric Intake Questionnaire) powered by Entermedic

Patienten besvarar

Patienten besvarar formuläret via dator, mobil eller surfplatta, 


Vårdprocessen i realtid

Vårdprocessen kan följas i realtid och i automatiskt framtagna rapporter. 


Färidga rapporter och underlag

Rapporten skickas direkt till patientjournalen och ger underlag över tid  

Nationell standard

EPIQ hjälper vårdpersonalen att ställa rätt diagnos snabbt och säkert, med minskad administration.

Jobbar du på en BUP mottagning eller en mottagning där ni behöver ett effektivt verktyg för era patienter? 

Att utreda patienter har tagit mycket tid för sjukvården och behandlare. Entermedic EPIQ kan vårdpersonalen med ett par klick skicka skattningar direkt till patienten och få svar i realtid. Resultatet kan visas översiktligt eller på individnivå. En snabbare och mer kvalitativ vård, som innebär stora besparingar som följd. Er organisation får en enhetlig utvärderingsmetod, enklare översikt på patienterna, chansen att upptäcka riskfaktorer samt ett konkretare underlag för utvärdering. Dessutom med automatisk koppling till journalsystemet.

Av forskare för forskare

Applikationen är framtagen och utvecklad i samråd med Uppsala Universitet och Centrum för klinisk forskning i Västerås. EnterMedic har sedan 2016 använts dagligen i Region Västmanland.

EPIQ är ett frågebatteri som tagits fram av BUP Västmanland och Centrum för klinisk forskning i Västerås.

Vid frågor:

Barn- och ungdomspsykiatri Västmanland ½ Centrum för klinisk forskning Västerås
Telefon 021-175867, 021-173807
forskning@regionvastmanland.se

 

 

Färdiga validerade formulär ​

Samla all patientinformation i ett konfidentiell och digitalt verktyg, är det enkelt för patienten och vårdgivaren att säkert få tillgång till patientinformationen och kunna följa vårdprocessen.
Patienten kan även besvara formuläret med sin vårdnadshavare eller annan närstående kontaktperson.

Färdiga validerade skalor

Skapa egna skalor eller använd färdiga validerade, rapporten innehåller 15 olika poängbaserade faktorer som bl.a. Styrkor och svagheter (SDQ), Spence Ångestskala (SCAS), Uppförandestörningar och ADHD.

Överskådlig rapport med eventuella riskfaktorer som hjälper behandlaren

Den stora fördelen med EnterMedic är att resultatet presenteras i en överskådlig rapport som direkt visar eventuella riskfaktorer och problem.
Rapporten kan kopplas direkt till journalsystemet.

Koppling till er

Patientjournal

 

Uppgifterna skickas automatiskt till patientjournalen, exempelvis cambio cosmic och 1177 eller vilket journalsystem ni använder. Entermedic är även godkänd av läkemedelsverket och CE märkt. 

EnterMedic är ett dokumentationssystem som gör det möjligt för behandlare att samla in data och kartlägga klienter före, under och efter ett besök samt att följa deras utveckling. Patienterna besvarar formuläret via sin mobil, dator eller tillsammans med behandlaren och kan följa sin behandling i realtid. Resultatet presenteras i överskådliga rapporter som direkt visar eventuella riskfaktorer och problem. 

Våra kunder

Varför Entermedic?

Digitaliseringen är framtiden för fortsatt utveckling inom vård och omsorg. När resurserna är knappa och behovet är stort, så behöver vi tänka till och effektivisera. Kötiderna har försvunnit och för första gången kan vi leva upp till vårdgarantins tre månader

Kent Nilsson

Professor vid Uppsala Universitet samt Centrum för klinisk forskning, Västmanlands sjukhus i Västerås

CT-undersökningar är kostsamma, men det är även kostsamt att lägga in barn för observation i onödan. Kan vi minska belastningen på personalen och använda vårdplatserna effektivt så använder vi våra resurser på ett bättre sätt.

Fredrik Wickbom

ST-läkare anestesi och intensivvård. Operation och intensivvårdskliniken, Hallands sjukhus I Halmstad, Lunds universitet.

Boka demo