EnterMedic är en digital länk mellan patient, vårdgivare och patientjournal.

Kvalitativ validerad diagnostik med ökad patientsäkerhet och minskad administration ​Bättre, snabbare och säkrare. BUP-Screeningsformulär, EPIC powered by Entermedic är ett resultat av såväl planerade forskningsstudier som ett behov av enhetlig och strukturerad bedömning vid nybesök på barn- och ungdomspsykiatriska mottagningar, med möjlighet till uppföljning och utvärdering av BUP:s insatser. Skapa digitala formulär med egna frågor och texter på flera olika språk. Patienten besvarar vårdenkäterna via nätet och kan följa sin behandling i realtid. Resultatet presenteras i överskådliga rapporter som direkt visar eventuella riskfaktorer och problem. EnterMedic har gjort en koppling till patientjournaler möjlig. Rapporten kan skickas direkt till patientjournalen för att minimera manuell administration. All information sparas i patientjournalen vilket underlättar processen för läkaren att ställa en snabbare och bättre underbyggd diagnos samt behandling av patienten. EnterMedic stimulerar till ökad patientsäkerhet, förbättrad patientnöjdhet och högre vårdkvalitet. Integrera patienten i vårdprocessen!

BUP Screeningformulär hjälper vårdpersonalen att ställa rätt diagnos snabbt och säkert, med minskad administration.

Patienten besvarar

Patienten besvarar formuläret via dator, mobil eller surfplatta


Vårdprocessen i realtid

Vårdprocessen kan följas i realtid och i automatiskt framtagna rapporter. 


Färidga rapporter och underlag

Rapporten skickas direkt till patientjournalen och ger underlag över tid  

Nationell standard

Entermedic hjälper vårdpersonalen att ställa rätt diagnos snabbt och säkert, med minskad administration.

Jobbar du på en BUP mottagning eller en mottagning där ni behöver ett effektivt verktyg för era patienter? 

Att utreda patienter har tagit mycket tid för sjukvården och behandlare. Entermedic kan vårdpersonalen med ett par klick skicka skattningar direkt till patienten och få svar i realtid. Resultatet kan visas översiktligt eller på individnivå. En snabbare och mer kvalitativ vård, som innebär stora besparingar som följd. Er organisation får en enhetlig utvärderingsmetod, enklare översikt på patienterna, chansen att upptäcka riskfaktorer samt ett konkretare underlag för utvärdering. Dessutom med automatisk koppling till journalsystemet.

Koppling till er

Patientjournal

 

Uppgifterna skickas automatiskt till patientjournalen, exempelvis cambio cosmic och 1177 eller vilket journalsystem ni använder. Entermedic är även godkänd av läkemedelsverket och CE märkt. 

EnterMedic är ett dokumentationssystem som gör det möjligt för behandlare att samla in data och kartlägga klienter före, under och efter ett besök samt att följa deras utveckling. Patienterna besvarar formuläret via sin mobil, dator eller tillsammans med behandlaren och kan följa sin behandling i realtid. Resultatet presenteras i överskådliga rapporter som direkt visar eventuella riskfaktorer och problem. 

Färdiga validerade formulär ​

Samla all patientinformation i ett konfidentiell och digitalt verktyg, är det enkelt för patienten och vårdgivaren att säkert få tillgång till patientinformationen och kunna följa vårdprocessen.
Patienten kan även besvara formuläret med sin vårdnadshavare eller annan närstående kontaktperson.

Färdiga validerade skalor

Skapa egna skalor eller använd färidga validerade Rapporten innehåller 15 olika poängbaserade faktorer som bl.a. Styrkor och svagheter (SDQ), Spence Ångestskala (SCAS), Uppförandestörningar och ADHD.

Överskådlig rapport med eventuella riskfaktorer som hjälper behandlaren

Den stora fördelen med EnterMedic är att resultatet presenteras i en överskådlig rapport som direkt visar eventuella riskfaktorer och problem.
Rapporten kan kopplas direkt till journalsystemet.

Varför Entermedic?

Digitaliseringen är framtiden för fortsatt utveckling inom vård och omsorg. När resurserna är knappa och behovet är stort, så behöver vi tänka till och effektivisera. Kötiderna har försvunnit och för första gången kan vi leva upp till vårdgarantins tre månader

Kent Nilsson

Professor vid Uppsala Universitet samt Centrum för klinisk forskning, Västmanlands sjukhus i Västerås

CT-undersökningar är kostsamma, men det är även kostsamt att lägga in barn för observation i onödan. Kan vi minska belastningen på personalen och använda vårdplatserna effektivt så använder vi våra resurser på ett bättre sätt.

Fredrik Wickbom

ST-läkare anestesi och intensivvård. Operation och intensivvårdskliniken, Hallands sjukhus I Halmstad, Lunds universitet.

"Ett tryggt system som har fungerat smidigt för våra ungdomar!"

Anna Duberg 

Medicine Doktor i Hälsovetenskap, Grundare av Dans för Hälsa och ansvarar för dess metod och kurser. Hon arbetar även som forskningshandledare på Universitetssjukvårdens forskningscentrum och är innovationscoach vid Innovationsteamet, Region Örebro län. 

EnterMedic är tillgänglighetsanpassat vilket innebär att en respondent kan besvara enkäten både via en dator, i mobilen och på en läsplatta.

 

Det går att tilldela enkäter på flera olika sätt. Antingen så kan det ske manuellt genom att en användare av systemet skapar patienten och tilldelar en specifik enkät. Det går även att ställa in så att det automatiskt skickas en enkät när patienten läggs till i systemet.
I EnterMedic går det att koppla en enkät till ett specifikt svar i en annan enkät. Om patienten svarar på en fråga om hen fortfarande har ont så kan det trigga att en uppföljningsenkät skickas x antal dagar efteråt. På så sätt går det att följa patienter som inte har blivit bättre och vilka åkommor som upplevs.
Entermedic är kopplat till 1177 och Cambio Cosmic Entermedic kan dessutom integreras med majoriteten av journalsystem som används. 
Det går både att skicka ut enkäter via SMS och e-post i EnterMedic.
Entermedic är forskningsutveckat och godkänd av läkemedelsverkert och CE märkt. 

Våra kunder

Boka demo