Hjälper forskare att samla, lagra och rapportera kliniska forskningsdata på ett säkert sätt – i realtid

Sveriges första medicinska applikation med koppling till patientjournaler och 1177.

Den digitala länken mellan forskare, vårdgivare och patientjournaler – EnterMedic har integrerat ePRO 

Sveriges första medicinska applikation med koppling till patientjournaler och 1177. 

Applikationen är framtagen och utvecklad i samråd med Uppsala Universitet och Centrum för klinisk forskning i Västerås. EnterMedic har sedan 2016 använts dagligen i Region Västmanlands verksamhet. I dagslägen använder bland annat Högskolan i Kristianstad, Region Värmland och Region Halland EnterMedic för att olika forskningsprojekt.  

Bättre, snabbare och säkrare. EnterMedic är ett snabbt, kostnadseffektivt, webbaserat dokumentationssystem som gör det möjligt för forskare och vårgivare att säkerställa framgången med insamlingen av data. Det enklaste sättet att samla in och hantera data för
kliniska prövningar, observationsstudier och patientregister.

I vår plattform skapar elektroniska fallrapporteringsformulär (e-CRF) där ingen teknisk kunskap krävs och möjliggör hantering av elektronisk datainsamling på flera platser, vilket sparar tid i processen. Vi utformar eCRF helt efter er process.

.

 

Säkerhet av högsta standard

 • Allt vi gör sker inom Sverige, våra servrar är placerade i Sverige och vi outsourcar inte till andra länder.
 • Följer den internationella informations-säkerhetsstandarden ISO 27001.
 • Helt GDPR-anpassat.
 • Utformad för patientdatalagen (2008:335).
 • Patientsäkerhetslagen (2010:659).
 • Patientjournallagen (1985:562).
 • Hänsyn till Forskningsetiska principer.
 • Forskning ha genomgått Etisk prövning.
 • Säkrad integritet, krypterade data-överföringar och krypterad datalagring.
 • Full kontroll över data.
 • Registrerad som en medicinteknisk produkt och godkänd av Läkemedelsverket & CE- märkt. 

Hur fungerar EnterMedic? 

N

Minimera pappershantering

Med EnterMedic slipper du papper och pärmar. Få bättre översikt av patienterna och verksamheten.

N

Respondenten besvarar enkelt

Respondenten besvarar formuläret via dator, mobil eller surfplatta. 

N

Följ i realtid

All data kan följas i realtid. Enkel tillgänglighet av data – Tillgång till din data vad och när du vill. 

N

Besöksplanering

Enkel administration för besök. Förenkla för patient och enhet. 

N

Rapportering

Auktoriserad personal kan komma åt, ladda ner och skriva ut totalrapporter och individrapporter när som helst.
N

Högsta säkerhetsstandard

Datalagring av högsta säkerhet – Helt GDPR anpassat, godkänd av läkemedelsverket och CE märkt.

Ett verktyg, flera möjligheter

EnterMedic stimulerar till ökad patientsäkerhet, förbättrad patientnöjdhet och högre vårdkvalitet. Integrera patienten i vårdprocessen! 

Vårdgivare

Patient och vårdgivaren kan säkert få tillgång till information och följa vårdprocessen - med koppling till patientjournal och 1177.

Forskare

Full kontroll över forskningsdata från analys, compliance till rapportering, allt i ett säkert verktyg.

eCRF

EnterMedic är ett elektroniskt fallrapporteringsformulär eCRF för att samla in, validera och hantera data. 

Missbruksenheter

Kartlägg missbruksklienter före, under och efter behandlingsprocessen.

BUP

Bättre, snabbare och säkrare bedömningar inom barn- och ungdomspsykiatrin. 

Klinisk forskning

Entemedic eCRF är ett användarvänligt och tidssparande verktyg för kliniska studier. 

Hur kan Entermedic hjälpa er? 

Kontakt oss för mer information

eller ring — 035- 15 59 00

“Digitaliseringen är framtiden för fortsatt utveckling inom vård och omsorg. När resurserna är knappa och behovet är stort, så behöver vi tänka till och effektivisera. “

Kent

Kent Nilsson

Professor vid Uppsala Universitet samt Centrum för klinisk forskning, Västmanlands sjukhus i Västerås

Enklare, Effektivare & Säkrare

035- 15 59 00

info@entergate.se

Halmstad, Stockholm