Covid-19 forskningstudier med EnterMedicPress: Nu inleds en stor halländsk studie med fokus på immunitet efter covid-19. Forskningen leds av Halmstadläkaren Johan Undén, som själv insjuknade efter att ha vårdat covidpatienter på IVA. Entergate är involverat i studien...