Covid-19 forskningstudier med EnterMedic

Press: Nu inleds en stor halländsk studie med fokus på immunitet efter covid-19. Forskningen leds av Halmstadläkaren Johan Undén, som själv insjuknade efter att ha vårdat covidpatienter på IVA. Entergate är involverat i studien genom att bistå med programvara för att kunna sammanställa och analysera den stora mängden data.

– Det är en stor fördel att det är ett lokalt företag, som dessutom är väldigt engagerade och villiga att anpassa programmet efter forskningen, istället för tvärt om, säger Johan Undén. I Hallandsposten. 

Entergate är glada över att kunna göra skillnad och hjälpa till i den rådande situationen. Läs hela artiklen:

www.hallandsposten.se/nyheter/halmstad/coronadrabbad-halmstadläkare-forskar-om-immunitet-1.29342984