omentermedic

EnterMedic är en digital länk mellan patient, vårdgivare och patientjournal.

EnterMedic är Sveriges första medicinska webbapplikation som kan skicka uppgifter direkt till en patientjournal.
Applikationen är framtagen och utvecklad i samråd med Uppsala Universitet och Centrum för klinisk forskning i Västerås. EnterMedic har sedan 2016 använts dagligen i Västmanlands Landstings verksamhet. I dagslägen använder bland annat Högskolan i Kristianstad, Region Värmland och Region Halland EnterMedic för att integrera patienten i vårdprocessen.  

Bättre, snabbare och säkrare. EnterMedic är ett snabbt, kostnadseffektivt, webbaserat dokumentationssystem som gör det möjligt för vårdgivare att samla in data och kartlägga patienter före, under och efter ett läkarbesök samt att följa deras utveckling. Informationen kan lagras i patientjournalen vilket underlättar för läkare att ställa en snabbare och bättre underbyggd diagnos samt behandling av patienten. 

EnterMedic stimulerar genom patientenkäter till ökad patientsäkerhet, förbättrad patientnöjdhet och högre vårdkvalitet. Insamlingen av stora mängder digital medicinsk data och möjligheten att korsköra informationen kommer att lyfta den medicinska forskningen till en ny dimension. EnterMedic kommer att hjälpa forskarna att ta ännu några steg närmare lösningar på kroniska och långvariga symtom som depression, sömnsvårigheter, astma/KOL, diabetes, smärta, ångest, och ADHD. 

minimera pappershantering

Med entermedic slipper du papper och permar.

följ upp med din patient eller klient

Följ upp dina patienter eller klienter före, under och efter mötet

Spara tid- Från veckor till minuter

Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus luctus nec

spara allt på samma ställe

Få bättre översikt av patienterna och verksamheten

Hur fungerar EnterMedic?

 

Skapa digitala formulär med egna frågor och texter på flera olika språk. Patienten besvarar vårdenkäterna via nätet och kan följa sin behandling i realtid. Resultatet presenteras i överskådliga rapporter som direkt visar eventuella riskfaktorer och problem. EnterMedic har gjort en koppling till patientjournaler möjligt. Rapporten kan skickas direkt till patientjournalen för att minimera manuell administration. All information sparas i patientjournalen vilket underlättar för läkaren att ställa en snabbare och bättre underbyggd diagnos samt behandling av patienten. EnterMedic stimulerar till ökad patientsäkerhet, förbättrad patientnöjdhet och högre vårdkvalitet. Integrera patienten i vårdprocessen! 

 

Patienten besvarar

Patienten besvarar formuläret via dator, mobil eller surfplatta

Vårdprocessen i realtid

Vårdprocessen kan följas i realtid och i automatiska rapported för behandlaren

Färidga rapporter och underlag

Rapporten skickas direkt till patientjournalen och ger underlag över tid  

Är du vårgivare eller forskare?

Baslinjemätning

Vid baslinjemätning som sedan kan jämföras mot uppföljningar. Mätningen kan användas både på plats på en mottagning/klinik eller skickas hem via epost med krypterad och säker länk.

Klinisk prövning

Smidigt och kraftfullt stöd vid kliniska studier. Lätt att när som helst studera effekter, biverkningar och trender samt tillgång till säkrare och mer korrekt information. Förenklar uppföljning av symtom, behandling och biverkningar.

Patientuppföljning

Vid kroniska och långvariga symtom som t.ex. depression, sömnsvårigheter, astma/KOL, diabetes, smärta, ångest, ADHD och bipolär sjukdom.

Livsstilsförändringar

Följ enkelt upp individers livsstilsförändringar. Se översiktligt avvikelser och rutiner. 

 
girls, teenager, happiness
BUP mottagningar
ipad, work, swipe
Patienten eller klienterna besvarar enkelt formuläret

Är du vårdgivare?

Jobbar du på en BUP mottagning eller en mottagning där ni behöver ett effektivt verktyg för era patienter? 

Effektiv vård behöver ett effektivt enkelt verktyg

BUP Västmanland

“Digitaliseringen är framtiden för fortsatt utveckling inom vård och omsorg. När resurserna är knappa och behovet är stort, så behöver vi tänka till och effektivisera. Kötiderna har försvunnit och för första gången kan vi leva upp till vårdgarantins tre månader “

Kent Nilsson

Professor vid Uppsala Universitet samt Centrum för klinisk forskning, Västmanlands sjukhus i Västerås

Är du forskare?

Använd individuella formulär och samla nödvändig information
Samla in information under hela processen och förvandla till hårddata direkt
Distribuera patientformulär regelbundet och automatiskt.

Medicinteknisk produkt med CE-märkning
EnterMedic är registrerad som en medicinteknisk produkt hos Läkemedelsverket och är även CE-märkt.

EnterMedic är kompatibel med 1177 vårdguiden och Cambio Cosmic.