Om oss

Om oss

Entermedic är ett verktyg framtaget av Entergate

EnterMedic är Sveriges första medicinska webbapplikation som kan skicka uppgifter direkt till en patientjournal.

 

Applikationen är framtagen och utvecklad i samråd med Uppsala Universitet och Centrum för klinisk forskning i Västerås. EnterMedic har sedan 2016 använts dagligen i Västmanlands Landstings verksamhet. I dagslägen använder bland annat Högskolan i Kristianstad, Region Värmland och Region Halland.

Entermedic är ett verktyg framtaget av Entergate. Entergate är marknadsledande i offentlig sektor inom formulär-tjänster. 

Entergate grundades 1998, med målet att leverera innovativa verktyg med fokus på användarvänlighet och säkerhet. De senaste 20 åren har tekniken utvecklats, engagerat och förändrat världen omkring oss, men vår målsättning är fortfarande lika relevant som någonsin tidigare, att göra verktyg så enkla, säkra och framförallt så smidiga som möjligt. 

Vår filosofi bygger på starka och långsiktiga relationer med våra kunder. Våra kundrelationer bygger på att vi är lyhörda, delaktiga och lättillgängliga. I Sverige är vi marknadsledande i offentlig sektor, med globala storkunder som Volvo Cars och Atlas Copco. 

Vår mission är att ta våra kunder till en annan nivå med våra enkla, innovativa verktyg – Get further!