Missbruksformulär

Kartlägg missbruksklienter före, under och efter behandlingsprocessen med verktyget EnterMedic

Kartlägg missbruksklienter före, under och efter behandlingsprocessen på missbruksenheter

Västerås Missbruksenhet

I en förändrande tid är det viktigt att allokera vårdens resurser med effektiva metoder som förenklar ert arbete och förbättrar vårdkvaliteten. Västerås Missbruksenhet använder screeningformuläret EPIQ-A för att hantera missbruk. Genom att använda screeningsformulär för missbruk ger det er underlag för behandling baserat på formulärets frågeställningar. Er organisation får en enhetlig utvärderingsmetod, enklare översikt på klienterna, chansen att upptäcka riskfaktorer samt ett konkretare underlag för utvärdering.

Alla våra pärmar har ersatts med digital hantering

Marita Sivén

Västerås Öppenvård för Missbruk

Vad är EPIQ-A?

EPIQ-A är ett forskningsbaserat formulär som är framtaget och utvecklat i samråd
med Västerås Missbruksenhet och Centrum för klinisk forskning i Västerås. Formuläret består av frågor med validerade forskningsbaserade variabler, som hjälper behandlaren att upptäcka risker inom olika områden så som PLE, PTSD, drogmissbruk med flera. EPIQ-A hanteras i systemet EnterMedic. EnterMedic är ett dokumentationssystem som gör det möjligt för behandlare att samla in data och kartlägga klienter före, under och efter ett besök samt att följa deras utveckling. Klienterna besvarar formuläret via sin mobil, SMS, dator eller tillsammans med behandlaren och kan följa sin behandling i realtid. Resultatet presenteras i överskådliga rapporter som direkt visar eventuella riskfaktorer och problem.

Hur fungerar processen?

Klienten besvarar

Formuläret besvaras enkelt under mötet tillsammans med klienten eller skickas ut innan besöket via e-post/SMS för klienten att besvara.

Vårdprocessen i realtid

All information om klienterna samlas på ett och samma ställe utan manuell pappershantering.


Färidga rapporter och underlag

Få strukturerade och färdiga rapporter för individer, grupper och se mätbara resultat för er verksamhet.

Underlätta för behandlaren – effektivisera organisationens resurser

Genom att använda EnterMedic för att utvärdera klienterna får ni en färdig screeningsrapport på individnivå med endast ett knapptryck. Ni sparar tid och riskfaktorerna blir mer konkreta med den digitaliserade administrationen. Förvandla möten och samtal till översiktliga resultat och flöden genom en strukturerad process där resultat och underlag kan ges direkt.

 

Nationell standard

Fördelarna med EnterMedic screeningformulär EPIQ-A:

Att utreda patienter har tagit mycket tid för sjukvården och behandlare. Entermedic kan vårdpersonalen med ett par klick skicka skattningar direkt till patienten och få svar i realtid. Resultatet kan visas översiktligt eller på individnivå. En snabbare och mer kvalitativ vård, som innebär stora besparingar som följd. Er organisation får en enhetlig utvärderingsmetod, enklare översikt på patienterna, chansen att upptäcka riskfaktorer samt ett konkretare underlag för utvärdering. Dessutom med automatisk koppling till journalsystemet.

Koppling till er

Patientjournal

 

Uppgifterna skickas automatiskt till patientjournalen, exempelvis cambio cosmic och 1177 eller vilket journalsystem ni använder. Entermedic är även godkänd av läkemedelsverket och CE märkt. 

EnterMedic är ett dokumentationssystem som gör det möjligt för behandlare att samla in data och kartlägga klienter före, under och efter ett besök samt att följa deras utveckling. Patienterna besvarar formuläret via sin mobil, dator eller tillsammans med behandlaren och kan följa sin behandling i realtid. Resultatet presenteras i överskådliga rapporter som direkt visar eventuella riskfaktorer och problem. 

Färdiga validerade formulär ​

Samla all patientinformation i ett konfidentiell och digitalt verktyg, är det enkelt för patienten och vårdgivaren att säkert få tillgång till patientinformationen och kunna följa vårdprocessen.
Patienten kan även besvara formuläret med sin vårdnadshavare eller annan närstående kontaktperson.

Färdiga validerade skalor

Skapa egna skalor eller använd färidga validerade Rapporten innehåller 15 olika poängbaserade faktorer som bl.a. Styrkor och svagheter (SDQ), Spence Ångestskala (SCAS), Uppförandestörningar och ADHD.

Överskådlig rapport med eventuella riskfaktorer som hjälper behandlaren

Den stora fördelen med EnterMedic är att resultatet presenteras i en överskådlig rapport som direkt visar eventuella riskfaktorer och problem.
Rapporten kan kopplas direkt till journalsystemet.

Våra kunder

Boka demo